Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Thực hiện giảm tô, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống mới

Để nâng cao năng suất, sản lượng lương thực, tỉnh chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là thực hiện cấy giống lúa mới. Vụ chiêm 1951 - 1952, toàn tỉnh cấy được 82,8 mẫu giống lúa Nam Ninh, 845 mẫu giống lúa Ba Giăng; vụ chiêm 1952 - 1953, cấy được 201 mẫu giống lúa Nam Ninh, 488 mẫu giống lúa Ba Giăng. Vụ chiêm 1953 - 1954, diện tích cấy lúa Nam Ninh đã tăng hơn nhiều. Bên cạnh việc vận động cấy giống lúa mới, tỉnh tuyên truyền, chỉ đạo nông dân các vùng sâu, vùng xa trồng thêm các loại cây nông nghiệp, phá thế độc canh, nhờ đó mà đồng bào Dao đã bắt đầu phát triển trồng cây sắn. 

Công tác thủy nông, phòng chống hạn được thực hiện khá tốt. Đi đôi với thủy nông, phong trào vận động cải tiến kỹ thuật canh tác thường xuyên được khuyến khích, tạo điều kiện. Từ năm 1951, sau chiến dịch “làm cỏ bỏ phân”, nhân dân đã cày bừa nhiều lần hơn trước. Một số xã ở Yên Bình, Yên Sơn, Sơn Dương đã biết làm phân xanh, phân mục. Việc gieo mạ thưa, cấy ít nhánh, dùng cào cỏ... ngày càng rộng rãi. 

Năm 1951, tinh thần thi đua tăng gia sản xuất còn lan rộng trong các cơ quan nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sang năm 1952, phong trào tăng gia tiết kiệm đã rầm rộ, đạt kết quả tốt. Riêng 6 tháng đầu năm, các cơ quan đã thu hoạch được 17.792 kg rau xanh, cấy 58,2 mẫu lúa chiêm, trồng 1.662 cây đu đủ, 2.739 cây chuối, 16.429 gốc sắn; chăn nuôi thu được 2.589 kg thịt. 

Vụ mùa năm 1951, toàn tỉnh cấy được 51.793 mẫu, thu hoạch 36.255.100 kg thóc. Năm 1952, diện tích chiêm tăng hơn hẳn so với năm trước 6.775 mẫu; năm 1953 tăng hơn năm 1952 là 5.769 mẫu. Năm 1954, diện tích cấy chiêm chính vụ và cấy lúa Nam Ninh tăng 3.350 mẫu so với năm 1953; vụ mùa toàn tỉnh có 58.375 mẫu. Ngoài lúa, tỉnh còn phát triển các loại màu để tăng cường nguồn thu lương thực. Đến tháng 6-1952, tỉnh đã trồng được 3.270,5 mẫu sắn, ngô, khoai. Năm 1953, tăng hơn 50% so với năm 1952. Các loại cây khác như lạc, vừng, đỗ xanh, đỗ tương, bông... cũng tăng diện tích. Tỉnh cũng chú ý phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến giữa năm 1952, toàn tỉnh có 25.574 con trâu, 1.537 con bò, 38.283 con lợn. 

Phong trào chăn nuôi phát triển mạnh ở Chiêm Hóa và Na Hang. Ở Yên Nguyên (Chiêm Hóa), năm 1953, có 963 con trâu, bò; năm 1954 có 1.152 con (tăng 19%). Xã Bằng Cốc (Hàm Yên) năm 1953 có 267 con trâu, bò; năm 1954 tăng lên 323 con (tăng 21%). 

(Còn nữa)

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục