Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Bảo vệ hậu phương, bảo vệ An toàn khu, chi viện tiền tuyến

Cũng tại Tuyên Quang, trong các năm 1951, 1952 và 1953, một loạt hội nghị của Trung ương đã được tổ chức. Ngày 3-3-1951, Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt được tổ chức, nhằm tăng cường khối đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công nông do Đảng lãnh đạo. Từ ngày 1 đến ngày 5-5-1952, Đại hội Anh hùng, chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, đã tuyên dương 7 anh hùng đầu tiên của nước ta. Tiếp đó, Hội nghị đấu tranh kinh tế với địch, Hội nghị kháng chiến hành chính toàn quốc và Hội nghị về công tác tài chính toàn quốc cũng được tổ chức ở Tuyên Quang. 

Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, tạo điều kiện mọi mặt cho những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng bào hăng hái tham gia hàng vạn ngày công để vận chuyển vật liệu, máy móc, làm đường, đào hầm, đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm phục vụ xây dựng An toàn khu và đã lập nhiều thành tích trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Trong lời khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và đồng bào cả nước gửi lời cảm ơn tới nhân dân địa phương. Người viết: “Vật liệu: đều lấy ở chung quanh. Đã dùng trên 100 cây mít, 1 vạn cây mai, 10 vạn cây nứa, 8 vạn lá cọ, 5 ngàn thước vuông gỗ xẻ. Làm đất: Đào đắp trên 3.000 thước khối để làm nền nhà, đường đi, hầm tránh máy bay. Nhân công đã dùng: 7.000 công chuyên môn và 1 vạn dân công”. 

Tỉnh Tuyên Quang được phân công bảo vệ vòng ngoài An toàn khu. Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công an Tuyên Quang lập trạm kiểm soát ở cửa ngõ vào An toàn khu và phối hợp cùng lực lượng vũ trang làm tốt công tác trinh sát, điều tra chống gián điệp, phản động trên toàn địa bàn. Tổ chức trật tự xã và sau đó là công an xã được tăng cường quanh khu vực An toàn khu, tích cực hoạt động xây dựng phong trào phòng gian bảo mật theo khẩu hiệu “ba không” trong nhân dân. Nhờ đó, các vùng An toàn khu, các đợt công tác, di chuyển địa điểm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương đều giữ được bí mật, an toàn tuyệt đối. Mọi âm mưu hoạt động phá hoại của kẻ thù đối với vùng căn cứ địa kháng chiến đều bị vô hiệu hóa, thất bại trước mặt trận bảo vệ an ninh rộng rãi và vững mạnh của nhân dân Tuyên Quang.                       
                                                 

                                                                                                  Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)
 

Tin cùng chuyên mục