Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Bảo vệ hậu phương, bảo vệ An toàn khu, chi viện tiền tuyến

Lợi dụng điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, đặc điểm cư dân của các huyện vùng cao, thực dân Pháp móc nối, giúp sức những tên địa chủ, những tên tay sai Quốc dân Đảng câu kết với nhau lập thành những ổ nhóm phản động, nổi lên chống phá cách mạng. 

Năm 1952, bọn phản động tổ chức lập hội tề để đón quân Pháp ở xã Mỹ Lâm (Yên Sơn). Ở các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa, một số tên đội lốt “linh mục” lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế để tuyên truyền xuyên tạc, dụ dỗ giáo dân chống cách mạng. Tại Na Hang, một số tổ chức phản động cũ như “Nam Dương Hoa kiều hội” nổi dậy cấu kết với bọn phỉ ở Cao Bằng, Hà Giang, theo Pháp xúi giục, tập hợp trong tổ chức gọi là “Việt - Pháp - Trung liên hiệp hội”, do một tên Quốc dân Đảng cầm đầu. Tổ chức này ban đầu rộ lên ở hai xã Hồng Thái và Đà Vị, sau lan ra các xã Yên Viễn, Vĩnh Yên, Côn Lôn, Thượng Nông. Âm mưu của chúng là lật đổ chính quyền từ xã đến huyện, thành lập “Xứ tự trị” ở Na Hang, Bắc Mê. 

Nắm được âm mưu của địch, chấp hành chỉ thị của Liên Khu ủy, tháng 7-1953, Tỉnh ủy Tuyên Quang ra chỉ thị: “Dập tắt tổ chức phản động Việt - Pháp - Trung liên hiệp hội”. Tỉnh đội đã điều một trung đội bộ đội địa phương phối hợp với lực lượng công an, cán bộ và dân quân du kích huyện Na Hang tiến hành truy quét bọn phỉ. Sau ba tháng kiên trì vận động, thuyết phục, hầu hết bọn phản động đã trở về với gia đình, số ngoan cố bị ta truy quét, bắt giữ. Lực lượng vũ trang địa phương đã phát hiện và bắt giữ 373 tên phỉ ở Hồng Thái và Đà Vị. Ở các xã khác, ta bắt giữ thêm 146 tên. Ta đã tập trung cải tạo để bọn chúng nhận ra sai lầm, tự nguyện trở về địa phương làm ăn lương thiện. Vì thế, tổ chức “Việt - Pháp - Trung liên hiệp hội” bị giải tán. Thắng lợi này của quân và dân Tuyên Quang đã góp phần đập tan âm mưu phá hoại bên trong của địch, bảo vệ an toàn hậu phương và cơ quan Đảng, Chính phủ đóng trên địa bàn tỉnh. 

 Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục