Tuyên Quang kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

TQĐT - Bảo vệ hậu phương, bảo vệ An toàn khu, chi viện tiền tuyến

Tuy vậy, đợt hoạt động tiễu phỉ này cũng bộc lộ một số khuyết điểm: Tư tưởng còn nôn nóng, muốn đánh thắng nhanh, không thực hiện khoanh vùng trọng điểm, quản lý đối tượng thiếu chặt chẽ. Nghiêm trọng hơn là việc tuyển người vào lực lượng vũ trang Na Hang còn sơ hở để bọn phản động trà trộn vào, nên kế hoạch bị bại lộ, bọn phản động tổ chức đối phó, khiến cho thời gian tiễu phỉ phải kéo dài và gặp rất nhiều khó khăn. 

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, lực lượng vũ trang Tuyên Quang còn hoàn thành xuất sắc việc tham gia các chiến dịch đánh Pháp, tiễu phỉ của Trung ương và các tỉnh bạn. 

Tháng 6-1951, gần 2.000 quân Tưởng bị Giải phóng quân Trung Quốc đánh, chạy bạt sang đất Việt Nam, đã âm mưu liên lạc với quân Pháp ở Nghĩa Lộ, Yên Bái. Đại đội 220 và Đại đội 79 bộ đội địa phương truy kích suốt ngày đêm, phục kích ở đèo Bụt, bến Đông Cuông, tiêu diệt 627 tên (trong đó có 1 tên sư đoàn trưởng), bắt sống và bức hàng 203 tên (có 2 đại úy), vũ khí thu được đủ trang bị cho 1 đại đội. 

Tháng 8-1951, Đại đội 220 và Đại đội 79 lại tham gia chiến dịch Lý Thường Kiệt. Bị quân địch nhảy dù đánh tập hậu, tuy bị động và yếu hơn địch, song Đại đội 220 vẫn anh dũng chiến đấu cầm cự chờ tiếp viện, sau đó phản công, truy kích địch. Trong chiến dịch này, bộ đội Tuyên Quang còn đón đánh địch ở ngã ba Gia Hội, diệt gần 100 tên, bắt sống 30 tên, thu 2 trung liên, 1 cối 81 ly, 10 tiểu liên, 1 vô tuyến điện và nhiều súng trường. Cuối tháng 12-1951, bộ đội tỉnh đi tải thương trong chiến dịch Hòa Bình ba tháng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Để đảm bảo yêu cầu của tiền tuyến, tháng 7-1953, Tuyên Quang mở chiến dịch cầu đường, huy động 1.021.136 ngày công sửa chữa toàn bộ hệ thống đường dài 168 km. 

Tỉnh thành lập 2 đội sửa đường (216 và 217). Tỉnh đội thành lập đại đội phòng không, mỗi huyện thành lập 1 ban bảo vệ, các xã có đội bảo vệ từ 10 đến 15 người, thường xuyên tuần tiễu bảo vệ đường, phà, phát hiện bom nổ chậm, bảo vệ nơi cất giấu ô tô. 

Để huy động cao nhân lực và vật lực cho cuộc kháng chiến đang bước vào thời điểm quyết định, đầu năm 1953, Tỉnh ủy Tuyên Quang thành lập Hội đồng cung cấp tiền phương của tỉnh. 

 

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục