Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ hai từ ngày 1-6-1949 đến đầu tháng 1-1950). 

Ngày 01 và 02-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Thế nào là Liêm và Thế nào là Chính. 

Ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 49/SL ban hành Bộ luật thuế trực thu và các Sắc lệnh bổ nhiệm các chức vụ thuộc Bộ Quốc phòng. 

Ngày 20-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ấn định kế hoạch thực hiện các công trình thủy nông và thể lệ bảo vệ các công trình thủy nông. 

Ngày 14-7-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 78/SL ấn định giảm mức địa tô, bổ sung Thông tư giảm tô từ năm 1945. Sắc lệnh quy định chủ ruộng phải giảm 25% so với mức địa tô trước Cách mạng Tháng Tám. 

Tháng 7-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho anh chị em học viên lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng góp ý kiến nhiệm vụ, mục đích tôn chỉ, đối tượng, nội dung, hình thức của báo chí.

Ngày 2-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 87/SL sửa đổi Điều 2 của Sắc lệnh số 206/SL ngày 19-8-1948 về việc thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao. Điều 2 mới ghi rõ: Hội đồng Quốc phòng tối cao gồm các vị: Chủ tịch Chính phủ: kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao; Ông Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng: Phó chủ tịch; Hội viên gồm các ông Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Hiến, Phan Kế Toại, Phan Anh, Tạ Quang Bửu. 

Ngày 13-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 95/SL Về việc thành lập ngạch thanh tra lao động và kiểm soát lao động. 

Ngày 20-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi nhân dân bán gạo khao quân nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9. 

Ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ do bác sĩ Lê Đình Thám dẫn đầu. 

Ngày 4-9-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 102/SL lập Hội đồng giáo dục để ấn định chính sách và kế hoạch giáo dục. 

Cùng thời gian tháng 9-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Nguyễn Ái Quốc tại xóm Thia và ghi vào trang đầu Sổ vàng của nhà trường: 

“Học để làm việc,
 làm người,
 làm cán bộ. 

Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. 
                                                                                       Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục