Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Dân vận, nhấn mạnh vai trò to lớn của lực lượng dân vận và công tác dân vận, chỉ ra phương pháp làm dân vận: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Ngày 20-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 121/SL ấn định cấp bậc, phù hiệu, cấp hiệu và quân phục trong quân đội. 

Ngày 4-11-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 126/SL, quy định tất cả nam công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi đều phải có 2 năm tại ngũ. Khi có chiến tranh, thời hạn này có thể kéo dài đến hết chiến tranh. 

Ngày 9-11-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho lớp “Chuẩn bị tổng phản công” Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn nhân ngày khai giảng. 

Ngày 22-11-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 134/SL, cử vào Bộ Tư lệnh quân đội địa phương và dân quân Liên khu Việt Bắc các vị: Thiếu tướng Chu Văn Tấn: Chính trị ủy viên; Đại tá Lê Quảng Ba: Tư lệnh Liên khu; Đại tá Thanh Phong: Phó Tư lệnh Liên khu. 

Trước ngày 28-11-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc. Người khẳng định nông nghiệp là một ngành kinh tế cơ bản và cực kỳ quan trọng của đất nước. 

Ngày 18-12-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 138b/SL về việc thành lập Ban Thanh tra Chính phủ thuộc Phủ Thủ tướng. Theo đó Tổng Thanh tra: Cụ Hồ Tùng Mậu; Tổng Thanh tra phó: Ông Trần Đăng Ninh; Thanh tra: Ông Tô Quang Đẩu. 

Thời gian ở Khấu Lấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 10, tháng 12 nghe báo cáo tình hình thế giới và trong nước, tình hình quân sự; ngoại giao, giáo dục, canh nông; bàn về Sắc lệnh nghĩa vụ tòng quân, định chính sách đào tạo cán bộ và quyết định một số vấn đề quan trọng. 

Đầu tháng 1-1950, từ Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Liên Xô theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Đoạn đường từ Tuyên Quang đến biên giới Việt - Trung, Người chủ yếu đi ngựa và nhiều lúc đi bộ. Trong chuyến thăm, Người hội đàm với đồng chí Xtalin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Cũng trong chuyến đi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc. Sau chuyến đi, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô, giữa Việt Nam và Trung Quốc được thiết lập vào năm 1950. 

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục