Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 20-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng, Người nhấn mạnh: “Riêng về Đảng, các đồng chí hãy kiểm thảo sự lãnh đạo của Đảng về chính trị và tổ chức, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong Đảng, tổ chức việc học tập lý luận và sửa đổi lề lối làm việc, để cho Đảng ta thành một lực lượng rất mạnh, đưa dân tộc đến bước thành công”. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh về thành lập các công ty hợp danh, trong đó Chính phủ hợp vốn với tư nhân để kinh doanh theo kế hoạch kinh tế chung của Chính phủ; Sắc lệnh xác định tất cả các nguồn khoáng chất ở Việt Nam đều thuộc sở hữu của Nhà nước và về quy chế khai thác mỏ ở Việt Nam. 

Ngày 12-2-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL quyết định tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân để tiến tới tổng phản công.

Ngày 4-3-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 32/SL về việc thành lập Ban chỉ huy mặt trận; Sắc lệnh số 33/SL bổ nhiệm Giám đốc Nha Y tế nông thôn; Sắc lệnh số 34/SL về bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam. 

Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (lần thứ ba, từ tháng 4 đến tháng 9-1950) 

Ngày 6 và ngày 7-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp với Thường vụ Trung ương Đảng để nghe báo cáo tình hình trong thời gian Người đi công tác nước ngoài và bàn một số nhiệm vụ cấp bách. 

Ngày 14-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 7 Sắc lệnh bổ nhiệm các chức vụ thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Canh nông, Bộ Giao thông Công chính, thành lập Nha Vận tải, Vụ Kiến trúc trong Bộ Giao thông Công chính. 

Ngày 22-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với các đại biểu phụ nữ dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất. 

Ngày 24-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với học viên khóa II Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Việt Bắc. 

Ngày 1-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL quy định trong thời kỳ kháng chiến, để tiết kiệm thóc gạo và gia súc, cấm việc dùng gạo nấu rượu, hạn chế việc giết trâu, lợn, bò; Sắc lệnh số 62/SL bổ nhiệm ông Nguyễn Chánh làm Chính ủy Liên khu V; Sắc lệnh số 64/SL cử ông Trần Đăng Ninh làm đặc phái viên Chính phủ phụ trách công việc sửa chữa đường sá; Sắc lệnh số 65b/SL đặt Huân chương Lao động để tặng thưởng những người có thành tích đặc biệt. 

Ngày 9 và ngày 10-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Trung ương chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng. Người nói về việc đổi tên Đảng: 

“Đó là điều cần thiết..., bởi vì có như thế mới tập hợp được tất cả các phần tử tiên tiến trong công nông, trí thức vào Đảng... dễ kêu gọi dân tộc hơn, vì ta đang cần đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp nhân dân”.  

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục