Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn (từ tháng 1 đến tháng 8-1954) 

Ngày 1-1-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch, triển khai kế hoạch điều động lực lượng lên Tây Bắc. 

Ngày 14-3-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ, chiến sỹ ở mặt trận Điện Biên Phủ, Người căn dặn: Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất. 

Ngày 15-3-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng gửi điện tới toàn thể cán bộ và chiến sỹ ở mặt trận Điện Biên Phủ, khen ngợi quân đội ta đã chiến thắng hai trận đầu tiên ở Điện Biên Phủ và nhắc nhở: Phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền bỉ, chớ chủ quan khinh địch, giành toàn thắng cho chiến dịch này. 

Ngày 8-5-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ. 

Trong tháng 5-1954, tại cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về chủ trương đàm phán ở Hội nghị Giơnevơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Ta kháng chiến, ta đàm phán cũng đều nhằm một mục đích giành độc lập, thống nhất thật sự cho dân tộc.                                                 

Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)

Tin cùng chuyên mục