Tiếng việt | English

Nà Lơi - Khuôn Điển

TQĐT - Núi Nà Lơi nằm ở phía bắc của thôn Khuôn Điển, cách trụ sở UBND xã Kim Quan hiện nay khoảng 800 m về hướng bắc. Trước cách mạng Tháng Tám năm ...

Làng Ngòi - Đá Bàn

TQĐT - Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, làng Ngòi thuộc xã Phù Hiên, tổng Điền Sơn, phủ Yên Sơn (Tuyên Quang).

Tin xem nhiều

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

- Tuyên Quang - Trung tâm An toàn khu là nơi đặt trụ sở của Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương: Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ban Kinh tế, Ban Kiểm tra; Ủy ban ...

Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

- Tháng Tám năm 1945, cách mạng thành công, Việt Nam giành được độc lập sau hơn tám mươi năm bị ngoại xâm đô hộ. Nhưng ngay trong tháng 9-1945, thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, ...