Tin xem nhiều

Vị thế Tuyên Quang: Nhìn từ chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947

TQĐT - Cách đây 70 năm, thực dân Pháp tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc thực hiện chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” với tham vọng giành thế chủ động. dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đập tan ...