Họp Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

TQĐT - Ngày 6-9, Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” năm 2017 đã tổ chức họp chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức triển lãm trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm Nguyễn Hải Anh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan liên quan đã thảo luận về nội dung triển khai các hoạt động trong chương trình triển lãm như: Công tác phối hợp chuẩn bị (gồm: in ấn bản đồ, tư liệu, hiện vật trưng bày, thiết bị, trang trí khánh tiết, công tác tuyên truyền cổ động), nội dung chương trình, kịch bản, MC dẫn chương trình khai mạc; trao tặng tư liệu và thuyết minh triển lãm; công tác hậu cần; thời gian dự kiến, địa điểm tổ chức và nội dung dự kiến tổ chức Lớp tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo…

Theo đó, Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tại tỉnh ta dự kiến diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 26-9 đến 30-9-2017) tại Bảo tàng tỉnh, nhân dịp Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017. Ngoài hoạt động triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, Chương trình triển lãm còn bao gồm hoạt động tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn dự kiến gồm 2 chuyên đề: Thư tịch và bản đồ cổ nước ngoài chứng minh chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tình hình tranh chấp chủ quyền biển Đông, chủ trương và đối sách giải quyết tranh chấp biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta. Sau khi hoàn thành Chương trình triển lãm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển giao bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa cho tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh, Triển lãm là hoạt động chính trị quan trọng, có ý nghĩa tích cực trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lòng tự hào dân tộc; đấu tranh bằng những bằng chứng pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các hoạt động của triển lãm theo đúng kế hoạch đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo các nội dung triển lãm chặt chẽ; thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông về chương trình kịch bản; biên tập lại kịch bản khai mạc đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình. Các cơ quan, đơn vị, sở, ngành căn cứ vào nội dung công việc được phân công, lựa chọn, huy động lực lượng tham dự chương trình đảm bảo sự đa dạng về thành phần, đúng đối tượng, đúng chủ đề. Đồng chí đề nghị các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về triển lãm, gắn với Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng dòng sự kiện