Tiếng việt | English

Tăng cường công tác đảm bảo ANTT Lễ hội Thành Tuyên năm 2018

TQĐT - Công an tỉnh vừa có Văn bản số 3341/CAT-TM, ngày 20-9-2018 về việc đề nghị tuyên truyền phục vụ công tác đảm bảo ANTT Lễ hội Thành Tuyên năm 2018, Báo Tuyên Quang đăng toàn văn văn bản này:

Tin cùng dòng sự kiện