Tuyên chiến với thực phẩm bẩn

TQĐT - Chưa bao giờ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại “nóng” và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội như hiện nay. Trước thực trạng này, ngày ...

Cần thường xuyên tuyên truyền về VSATTP

TQĐT - Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về VSATTP chủ yếu được các ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện vào các thời điểm như các dịp ...

Tin xem nhiều