Tiếng việt | English

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang: Cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ, có hiệu quả trong toàn ngành, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế.

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh niêm yết công khai các thủ tục hành chính
trên bảng trước cửa ra vào của cơ quan.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chú trọng công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành như: Phần mềm thanh toán điện tử liên ngân hàng phục vụ cho các ngân hàng thanh toán chuyển tiếp giữa các ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước tỉnh giải ngân tới các khách hàng mở tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh; phần mềm thanh toán điện tử liên ngân hàng của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kết nối qua đường truyền của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đáp ứng nhu cầu thanh toán trong và ngoài tỉnh.

Trong quá trình thực hiện thanh toán nếu phát hiện sự cố phần mềm, bộ phận tin học của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ phối hợp với cán bộ tin học của các ngân hàng thương mại xử lý kịp thời. Khắc phục tình trạng gặp sự cố về đường truyền, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các ngân hàng trên địa bàn đã sử dụng đường truyền Megawan thay thế đường truyền Dailup cũ giúp việc thực hiện các lệnh thanh toán nhanh chóng… 

Ngoài ra, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh bố trí bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”. Chỉ tính riêng trong năm 2016, chi nhánh đã tiếp nhận 29 hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức trên địa bàn, trong đó có 23 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực ngoại hối, lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện theo cơ chế một cửa, 6 hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực thanh toán, kho quỹ được tiếp nhận và giải quyết trực tiếp tại quầy giao dịch. Các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết sớm trước thời hạn theo quy định.

Thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tích cực tham gia diễn đàn “Cà phê doanh nhân”, có những trao đổi thẳng thắn, cởi mở và giải quyết trực tiếp những ý kiến đề nghị của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Trong quý I - 2017, toàn ngành ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 8 doanh nghiệp với số tiền dư nợ 10,35 tỷ đồng; ưu tiên thu nợ gốc trước, trả lãi sau cho 14 doanh nghiệp với số tiền dư nợ 56,6 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là 2.100 tỷ đồng, tăng 188 tỷ đồng so với cuối năm 2016. 

Theo kết quả khảo sát ý kiến cảm nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh thực hiện thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh là đơn vị thực hiện tốt việc minh bạch thông tin, có thái độ tốt khi giải quyết công việc với doanh nghiệp, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, kịp thời... 

Ông Trịnh Ngọc Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết: Ngoài việc thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, chi nhánh tăng cường chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện nghiêm các thủ tục, quy trình nghiệp vụ theo quy định; thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật.  Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các quy định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng...

Chi nhánh xây dựng Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, định hướng đến năm 2020, trong đó đã xác định cụ thể việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định đề ra từ 1 đến 10 ngày, tương ứng số thời gian rút ngắn được trong giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 10 - 50%. 

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng dòng sự kiện