Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh phục vụ Lễ hội Thành Tuyên năm 2017


 Khách sạn Royal Palace, Số 176 A, đường Bình Thuận, TP Tuyên Quang 

Danh sách cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh năm 2017 phục vụ Lễ hội Thành Tuyên <Tải về>

Tin cùng chuyên mục