Tiếng việt | English

Khách du lịch đến Hà Nội tháng 7-2019 tăng 9,5%

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 7-2019, ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 2,4 triệu lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 460.000 lượt, tăng 9,6%; khách du lịch nội địa hơn 1,96 triệu lượt, tăng 9,5%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.071 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Tính trong 7 tháng năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 16,7 triệu lượt, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế hơn 3,7 triệu lượt, tăng 8,9%; khách du lịch nội địa hơn 13 triệu lượt, tăng 9,3%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 57.780 tỷ đồng, tăng 28,8%.

Trong tháng 7-2019, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt 64,2%, tăng 2,87% so với cùng kỳ năm 2018, và thấp hơn 3,2% so với tháng 6-2019. Riêng công suất sử dụng phòng của các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội đạt khoảng 80%. 

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục