Tiếng việt | English

Sớm xây dựng hành lang pháp lý về chia sẻ dữ liệu

Ngày 20-3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo "Chính sách quản lý, chia sẻ dữ liệu số: Vấn đề đặt ra và kinh nghiệm quốc tế".

Theo Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng, các vấn đề liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu đang gặp khó khăn từ hạ tầng kỹ thuật đến hành lang pháp lý. Trong đó, có các tồn tại về việc sử dụng dữ liệu sao cho đạt hiệu quả, liên thông; đặc biệt phải bảo đảm tính riêng tư, bảo mật.

Vì vậy, khi xây dựng hành lang pháp lý, các cơ quan nhà nước cần tính đến các bộ chỉ số để đánh giá hiệu quả sử dụng; đồng thời, cần tính đến việc chia sẻ dữ liệu còn phục vụ sự phát triển chung của toàn xã hội.

Hiện, Bộ TT-TT đã được Chính phủ giao xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia và xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

Tại hội thảo, đại diện WB đã đưa ra 3 khuyến nghị về cơ chế pháp lý liên quan đến chia sẻ dữ liệu. Thứ nhất, chính sách về chia sẻ dữ liệu phải cụ thể hóa những dữ liệu công (nhà nước) nào của cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ được chia sẻ, cơ quan nào chịu trách nhiệm chia sẻ và chia sẻ dữ liệu cho ai. Thứ hai, cần tạo ra một cơ chế kiểm soát và đánh giá chi tiết trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị. Thứ ba, cần cải thiện năng lực trong quản lý và công nghệ để triển khai việc chia sẻ dữ liệu tốt hơn...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục