Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào thực tiễn

TQĐT - Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh ta đã có nhiều đổi mới và đạt được ...

Chăm sóc sức khỏe qua smartphone

Viettel cùng Bệnh viện Nội tiết TƯ vừa giới thiệu dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe qua ứng dụng MyDoctor thông qua tính năng Video Call.

Tin xem nhiều