Hội thảo về bảo vệ môi trường

TQĐT - Sáng 24-10, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo Tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Dự hội thảo có GS.TS Đặng Huy Huỳnh, Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức chính trị - xã hội một số tỉnh miền núi phía Bắc.


Các đại biểu dự hội thảo về Tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của các tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Tại Hội thảo, đại biểu các ngành, các địa phương đã tham luận một số giải pháp về vai trò, trách nhiệm và năng lực hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Trong quá trình hoạt động vẫn còn một số hạn chế như: Cán bộ các đoàn thể thiếu kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng vận động quần chúng tham gia bảo vệ môi trường, sự chủ động tham gia bảo vệ môi trường còn hạn chế...

Tại tỉnh ta, thực hiện Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành ký kết chương trình Liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số phong trào như "Thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường tận dụng đất đai được gia tăng sản xuất gắn với phong trào 5 không 5 sạch" của Hội Phụ nữ, phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" của Hội Nông dân, phong trào "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" của Liên đoàn Lao động tỉnh, phong trào "Ngày thứ 7 tình nguyện" của Tỉnh đoàn thanh niên...

Tin, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục