Tiếng việt | English

Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới (5-6): Chung tay bảo vệ môi trường

TQĐT - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, qua quan trắc về nước mặt, môi trường không khí, môi trường đất, chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh ta vẫn đạt ở mức tiêu chuẩn. Song với tốc độ đô thị hóa hiện nay, cùng với các hoạt động sản xuất công nghiệp đang có những ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.

Đoàn thanh niên huyện Yên Sơn diễu hành cổ động chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”.

Cụ thể là vẫn còn những cơ sở sản xuất công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải chưa đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường. Có khu vực, nguồn bụi và khí thải tại nhà máy xi măng, khu khai thác mỏ, nghiền quặng và đá xây dựng, lò nung gạch ngói, sản xuất bột giấy... chưa được xử lý triệt để. Đối với môi trường đất, mặc dù lượng phân bón hóa học sử dụng tại tỉnh còn ở mức thấp, tuy nhiên, việc sử dụng phân bón hóa học cũng đã và đang gây ảnh hưởng đến đất nông nghiệp. Việc người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng phổ biến trong sản xuất nông, lâm nghiệp, cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất, nước. Mặt khác thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản không đúng quy trình, khai thác trái phép vẫn còn diễn ra, làm biến dạng bề mặt địa hình. Quá trình bốc xúc, tuyển rửa quặng còn làm tăng cao cơ hội phát tán các chất độc hại vào môi trường. Chất thải rắn sinh hoạt hiện nay không được phân loại tại nguồn mà được thu gom lẫn lộn về bãi xử lý rác tập trung. Việc xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Biện pháp này tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước. 

Thực hiện quan điểm “Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người”, trong những năm qua các địa phương (đặc biệt là cấp xã) trên địa bàn tỉnh đã tham gia tích cực qua việc lấy tham vấn cộng đồng thông qua UBND xã, Mặt trận Tổ quốc xã về dự án đầu tư; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường; trực tiếp tham gia giải quyết các xung đột môi trường; phát hiện và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xảy ra tại địa phương. Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, kiến thức về bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững và xây dựng nông thôn mới; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường. 

Điển hình là Mặt trận Tổ quốc với phong trào thi đua xây dựng khu dân cư “3 không”, Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, Hội Cựu chiến binh duy trì hoạt động tổ cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, hội viên cơ sở xã, thị trấn về công tác bảo vệ môi trường, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu. Các địa phương thành lập, duy trì hoạt động các tổ, đội vệ sinh môi trường tự quản, đội thu gom rác thải sinh hoạt, mô hình vệ sinh đồng ruộng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; nhiều thôn, làng xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường.

Nhiều địa phương trong tỉnh nhân rộng các điển hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường đã đem lại hiệu quả tích cực, không những nâng cao nhận thức, ý thức mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể. Nhiều hộ ở nông thôn đầu tư xây dựng hệ thống bể phốt 3 ngăn, hố ga kết hợp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước chung của thôn, xóm; tích cực vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, chủ động thu gom, phân loại rác thải ngay tại gia đình, không san lấp, thu hẹp các ao, hồ hiện có; thường xuyên khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh; tham gia xử lý những điểm ô nhiễm môi trường...      

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục