Tiếng việt | English

Tăng cường giám sát về vệ sinh môi trường

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu UBND các quận, huyện triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện và các tổ chức chính trị, xã hội vận động từng hộ dân, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường, kênh rạch, bỏ rác thải đúng nơi quy định, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để các hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nhận thức đúng yêu cầu và tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Không xả rác ra đường và kênh rạch” thông qua các hành động thiết thực; bố trí và tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất các điểm tập kết rác thải tại khu dân cư và kết nối đồng bộ về thời gian giao rác của người dân - người thu gom - đơn vị vận chuyển...

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục