Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

Số loài côn trùng suy giảm đáng báo động trong thập kỷ qua

Trong vài năm vừa qua, các nhà khoa học ngày càng thu thập nhiều các bằng chứng về số các loài côn trùng đang biến mất khỏi bề mặt hành tinh của chúng ta. Có thể chúng ta đã đánh giá không đúng mức về quy mô của vấn đề này, và kịch bản xấu ...