Hé lộ những bí ẩn ở hang Phia Muồn

TQĐT - Mộ táng Phia Muồn thuộc địa phận thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú (Nà Hang) chứa đựng nhiều bí ẩn loài người từ thời kỳ đồ đá. Năm 2007 các nhà khảo cổ ...

Tin xem nhiều

Các di sản đá, khoáng vật, khoáng sản quý

Trong vùng Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng có tính đa dạng rất cao về thành phần và kiểu loại đá, khoáng vật, khoáng sản, nhiều kiểu loại không có mặt ở Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; có ý nghĩa khoa học, ...