Tin xem nhiều

Bảo tồn và sử dụng bền vững một số loài cây thuốc

TQĐT - Đề tài “Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên cây thuốc tại một số xã vùng cao huyện Na Hang, đề xuất giải pháp bảo tồn và sử dụng bền vững một số loài có giá trị và triển vọng” vừa được tiểu ban chuyên ngành khoa học và ...