Thuốc trường sinh từ thế kỷ 19

Các nhà nghiên cứu mới đây phát hiện một chai nhỏ có dán nhãn "thuốc trường sinh bất lão" ở một công trường xây dựng tại New York, Mỹ, có niên đại từ ...

Tin xem nhiều