Điều chỉnh địa giới hành chính TP Tuyên Quang: Thống nhất quản lý không gian đô thị

TQĐT - Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố là cơ sở để thành phố Tuyên Quang thống nhất quản lý không gian đô thị, phát huy được lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã đề ra.

Báo cáo tóm tắt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính được niêm yết cùng với danh sách cử tri
 tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Lâm (Yên Sơn).

Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 11-8-2017. Đồ án xác định điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Tuyên Quang gồm xã Kim Phú, Phú Lâm và thị trấn Tân Bình. Trong đó, định hướng phát triển không gian hệ thống đô thị thành 4 khu vực phát triển chính và chia thành 10 phân khu đô thị, thành phố mở rộng quy mô để khai thác hiệu quả quỹ đất phục vụ nhu cầu phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kiến trúc cảnh quan, môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang, thành lập phường Tân Bình trên cơ sở xã Đội Cấn và thị trấn Tân Bình có quy mô phát triển công nghiệp mạnh; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở sáp nhập xã Phú Lâm có mức độ đô thị hóa cao, có Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm để quản lý theo mô hình đô thị hướng tới năm 2020 thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX là cần thiết, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi điều chỉnh và thành lập phường, địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang dự kiến sẽ có 184,38 km2 diện tích tự nhiên, dân số 178.058 người; có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 10 phường: Minh Xuân, Phan Thiết, Tân Quang, Tân Hà, Hưng Thành, Ỷ La, Nông Tiến, An Tường, Mỹ Lâm, Tân Bình và 5 xã: Tràng Đà, Lưỡng Vượng, An Khang, Thái Long, Kim Phú. Huyện Yên Sơn có 1.067,73 km2 diện tích tự nhiên, dân số 141.829 người; có 28 đơn vị hành chính cấp xã.

Sáp nhập bài bản, đúng quy trình

Thành phố điều chỉnh địa giới hành chính bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phù hợp với quy hoạch chung thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Do việc điều chỉnh nguyên trạng diện tích và dân số của các xã Kim Phú, Phú Lâm, thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn về thành phố Tuyên Quang quản lý nên không làm tăng đơn vị hành chính các cấp của tỉnh; đồng thời có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

Theo ông Phạm Quốc Chương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang, hiện nay, các xã, thị trấn đã lập, niêm yết danh sách cử tri và báo cáo tóm tắt đề án để các địa phương phát phiếu lấy ý kiến về đề án. UBND thành phố Tuyên Quang và Sở Xây dựng đang rà soát, đánh giá các tiêu chí đô thị loại III của thành phố sau khi sáp nhập 3 xã, thị trấn của huyện Yên Sơn; đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường Mỹ Lâm, Tân Bình.

Hiện thành phố đã hoàn thiện dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính; tiếp tục hoàn thiện việc lấy ý kiến nhân dân 3 xã, thị trấn gồm Phú Lâm, Kim Phú, thị trấn Tân Bình của huyện Yên Sơn và xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang). Đồng thời yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo trình Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND cấp xã thông qua chủ trương; báo cáo, trình UBND cấp huyện. Tiếp đó, UBND thành phố và huyện Yên Sơn báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy, HĐND cấp huyện thông qua chủ trương điều chỉnh địa giới và báo cáo, trình UBND tỉnh.

Khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ được tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ nhất là hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa... Từ đó, nhân dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe... với điều kiện thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án hợp tác về kinh tế của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều cơ hội giải quyết việc làm cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Đồng thời, sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển góp phần tăng thu ngân sách của địa phương.                 

Bài, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục