Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

TQĐT - Làm tốt công tác vận động ở cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người lao động, Tổ nung đốt lò gạch Tuynel 1, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu đã kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với người lao động. Công nhân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng công ty ngày một phát triển.  

Công nhân tổ nung đốt lò gạch tuynel 1, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Viên Châu nâng cấp, 
sửa chữa lò nung.

Tổ nung đốt lò gạch Tuynel 1 có 21 công nhân làm việc 3 ca/ngày. Các công nhân tuổi đời còn trẻ đa phần vừa tốt nghiệp THPT, va chạm xã hội còn hạn chế, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao. Tổ xác định, để xây dựng khối đoàn kết, trong mọi hoạt động, mọi phong trào phải tạo được không khí dân chủ trong tập thể. Các nội dung quy chế, kế hoạch hàng năm của tổ, công ty đề ra đều được công bố công khai cho mọi người tham gia bàn bạc. Cùng với đó, tổ phối hợp với công ty thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công ty lựa chọn, giao nhiệm vụ các cá nhân có tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm, năng lực nắm giữ các vị trí chủ chốt trong tổ. Ca trưởng trong tổ là những đảng viên có tay nghề, bậc thợ cao, kinh nghiệm nung đốt. Bên cạnh đó, ngoài nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ luôn khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho anh em công nhân phát huy sức sáng tạo trong sản xuất, đề ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong phân xưởng. 

Anh Nguyễn Mạnh Cường, tổ trưởng Tổ nung đốt lò gạch Tuynel 1 cho biết, bản thân là đảng viên, tổ trưởng sản xuất anh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, không ngừng tìm tòi, học hỏi nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Anh đã phối hợp cùng Ban quản đốc phân xưởng và các tổ sản xuất trong công ty cải tiến kỹ thuật của khối xếp gạch mộc lên goòng vào sấy nung đạt hiệu quả, vận hành lò nung đảm bảo quy trình. Từ đó, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm mộc, giảm tiêu hao than và điện 3 - 5%, tăng tốc độ goòng vào sấy nung lên 13 goòng/ca, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng, sản phẩm A tăng từ 90% lên 92%, chất lượng sản phẩm tăng và hạ giá thành sản phẩm. 

Có thể khẳng định, nhờ làm tốt công tác dân vận, tổ nung đốt lò gạch Tuynel 1 không chỉ thực hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn tạo mối quan hệ hài hòa, đoàn kết, gắn bó giữa công nhân lao động với doanh nghiệp. Với kết quả, sản lượng đạt trên 65 triệu viên/năm, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ kết quả đạt được, năm 2017, Tổ nung đốt lò Tuynel 1 đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khen thưởng về phong trào dân vận khéo. 

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục