Ngành Giao thông vận tải đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội

TQĐT - Qua 72 năm xây dựng và phát triển, ngành Giao thông vận tải tỉnh đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, nhất là đầu tư phát triển hệ thống giao thông đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Mạng lưới giao thông của tỉnh đã kết nối các vùng kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh.

Ngành luôn chủ động tham mưu với tỉnh trực tiếp làm việc với các bộ, ngành Trung ương trình Chính phủ đề nghị đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp và sửa chữa hệ thống giao thông. Đồng thời, tập trung làm việc với các ngành, UBND các huyện, thành phố có dự án giao thông được triển khai trên địa bàn thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư, ngành chỉ đạo thi công về đúng và trước tiến độ, quản lý tốt chất lượng, kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông các công trình. 


Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cầu Bình Ca. Ảnh: Thành Công

Trong công tác quy hoạch mạng lưới giao thông, ngành đã lập hồ sơ trình và được Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển đoạn tuyến thuộc đường tỉnh ĐT.190 thành Quốc lộ 3B và chuyển đoạn tuyến thuộc đường tỉnh ĐT.186 lên Quốc lộ 2D. Sở Giao thông vận tải đã tổ chức các nhiệm vụ để hoàn thành việc lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông nông thôn của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thẩm định quy hoạch các dự án xây dựng, điểm mỏ khai thác vật liệu.

Mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh hiện có hơn 6.067 km, trong đó quốc lộ gồm 6 tuyến: Quốc lộ 2, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 37, Quốc lộ 279, Quốc lộ 3B, Quốc lộ 2D dài 541,32 km. Đường tỉnh gồm 5 tuyến: ĐT.185, ĐT.186, ĐT.188, ĐT.189 và ĐT.190 dài 294,55 km. Hệ thống đường huyện với 95 tuyến với tổng chiều dài 946,71 km; đường đô thị 159 tuyến dài 247,26  km, còn lại là đường giao thông nông thôn không tính đường ngõ xóm dài trên 4.038 km. Cầu trên hệ thống quốc lộ có 98 cầu/5.595m và trên hệ thống đường tỉnh gồm 23 cầu/1.563 m. 

Cùng với hiện trạng giao thông hiện nay, ngành tiếp tục báo cáo Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn sớm triển khai dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 37 từ thị trấn Sơn Dương - thành phố Tuyên Quang; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2C từ thành phố Tuyên Quang - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình (Chiêm Hóa); xây dựng cầu Nông Tiến mới (cầu Tình Húc); đường tỉnh ĐT.186 đoạn từ ngã ba Sơn Nam - xã Hào Phú (Sơn Dương); đường tỉnh ĐT.188 đoạn từ xã Lăng Can - xã Xuân Lập và đường tỉnh ĐT.185 đoạn từ trung tâm xã Phúc Yên đi thôn Khau Cau (Lâm Bình); thi công các dự án sửa chữa nền, mặt đường một số đoạn tuyến của Quốc lộ 37, Quốc lộ 279, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang. Đồng thời, lập, trình duyệt thủ tục chuẩn bị nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối vào đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và đường Hồ Chí Minh đoạn từ đèo Muồng đến ngã ba Trung Sơn (Yên Sơn).

Cùng với nhiều tuyến đường, cây cầu hoàn thành đưa vào khai thác, sự phát triển nhanh chóng và đa dạng các hoạt động vận tải giúp cho việc đi lại của người dân ngày càng dễ dàng, thuận tiện và tiết kiệm. Các tuyến vận tải hành khách đường dài, nội tỉnh, xe buýt được đầu tư và có lộ trình hoạt động đi khắp nơi. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã  tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại bộ phận giao dịch một cửa ngành Giao thông vận tải tỉnh. 

Trong những năm tới, ngành tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động, nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục