Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm 

TQĐT - Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Tuyên Quang thành đô thị loại II vào năm 2020, thành phố đang tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng. Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được các đơn vị liên quan tập trung thực hiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Khu vực xây dựng Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang tại tổ 16, phường Tân Hà
(TP Tuyên Quang) đang được giải phóng mặt bằng.

Dự án xây dựng công trình cầu Tình Húc vượt sông Lô, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 852 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2017-2020 đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất, dự án liên quan đến 68 hộ gia đình và 4 tổ chức thuộc 3 xã, phường: Nông Tiến, Hưng Thành và An Tường; diện tích cần giải phóng mặt bằng là 8.238 m2, trong đó có 25 hộ thuộc diện phải di dời tái định cư. 

Tại điểm cầu Nông Tiến, theo thống kê có 25 hộ và 1 tổ chức bị thu hồi đất, phục vụ công tác xây dựng. Hiện trung tâm đã cắm cọc tiêu và đang chờ đơn giá do UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện công tác bồi thường. Theo dự kiến, trung tuần tháng 11 sẽ hoàn thành việc bồi thường cho các hộ dân. 

Tại phường Hưng Thành, đơn vị cũng đã hoàn thành kiểm kê, đo đạc đất và tài sản trên đất cho 37 hộ gia đình. Riêng đối với các phần mộ của các gia đình, dòng tộc, đã xác định được 195 ngôi của 80 hộ gia đình, còn hơn 100 ngôi mộ, đơn vị đã thông tin trên các phương tiện truyền thông tìm kiếm chủ. Qua đó, hoàn thành việc di dời trong tháng 11 này. Đối với 25 hộ phải di dời đến nơi ở mới, UBND thành phố Tuyên Quang đã có kế hoạch tái định cư cho các hộ này tại Khu dân cư An Phú, xã An Tường. 

2 tiểu dự án thuộc dự án xây dựng cầu Bình Ca hiện cũng đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, tiểu dự án 1 (bao gồm đường dẫn cầu từ ngã ba Phú Thịnh đến km 124 + 500 Quốc lộ 2) thuộc đường Hồ Chí Minh có 103 hộ phải bàn giao đất, hiện 100% các hộ đã nhận tiền. Tiểu dự án 2 (xây dựng đường dẫn 2 đầu cầu Bình Ca từ km 0 + 00 - km 4 329,7 và từ km 8 + 678 - km 12 + 921,37 có 152 hộ bị thu hồi đất, 100% các hộ trên địa bàn thành phố đã nhận tiền, bàn giao đất. 

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, trên địa bàn thành phố 39 công trình đang triển khai xây dựng với tổng diện tích đất thu hồi là 87,26 ha, số hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất là 2.391 hộ, trong đó có 103 hộ tái định cư. Các dự án nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Trong số 39 công trình đang thi công, có 11 công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; 11 công trình đang chi trả tiền bồi thường; 17 công trình đang lập thủ tục. Tổng kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng là trên 166,85 tỷ đồng, trong đó số tiền đã chi trả là trên 158 tỷ đồng. 

Ông Bùi Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho rằng, để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được nhanh chóng, thì việc khảo sát, hoàn thiện hồ sơ đền bù đòi hỏi độ chính xác cao; các đơn vị liên quan hoàn thiện các văn vản liên quan như đơn giá đất, phương án bồi thường... nhanh chóng. Các địa phương, đặc biệt là UBND các xã, phường phải vào cuộc quyết liệt khi có vướng mắc xảy ra. Đối với các công trình chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, UBND thành phố và các xã, phường chủ động phối hợp với đơn vị vận động, tuyên truyền người dân thực hiện theo quy định; UBND thành phố bố trí khu tái định cư giao đất cho các hộ dân, đồng thời bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường cho các hộ theo đơn giá đã được phê duyệt phương án bồi thường.                        

Bài, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục