Sức bật kinh tế 2017

TQĐT - Trong hành trình đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân là ...

Nâng cao chất lượng khuyến công

TQĐT - Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã triển khai 11 đề án khuyến công với tổng kinh phí 1 tỷ 471 triệu đồng. ...

Tin xem nhiều

Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị hiện đại

TQĐT - “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” là dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc. Dự án được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020, với nhiều hạng mục quan trọng ...

Cách mạng 4.0, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ công nghệ

TQĐT - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang từng bước khởi động và dần hiện hữu trong cuộc sống. Bắt kịp xu thế này, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tiếp cận, nhiều doanh nghiệp đầu tư ...

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư xây dựng

TQĐT - Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tổng dự toán được giao năm 2017 là trên 7.179,7 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư từ ngân sách địa phương là 2.189 tỷ đồng. Từ cuối tháng 12-2017 đến hết tháng 1-2018, các đơn vị đang tập trung đẩy ...