Tiếng việt | English

Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa bão

TQOL- Chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện trong mùa mưa bão, ngành Điện lực tỉnh đã triển khai nhiều giải ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương bê tông hóa các tuyến đường đê

- Để bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục tình trạng xuống cấp một số tuyến đê dọc sông Lô, những năm gần đây, huyện Sơn Dương đã huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư, nâng cấp các ...

Sơn Dương bê tông hóa các tuyến đường đê

- Để  bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục tình trạng xuống cấp một số tuyến đê dọc sông Lô, những năm gần đây, huyện Sơn Dương đã huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư, nâng cấp các ...