Quản lý chất lượng, tiến độ dự án

TQĐT - Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” thành phố Tuyên Quang (2015 - 2020) thực hiện mục tiêu hỗ trợ thành phố có một cơ sở hạ tầng đô ...

Tin xem nhiều

Kinh tế Tuyên Quang: Những bứt phá quan trọng

TQĐT - Năm 2018, Tuyên Quang tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ...