Cơ hội phát triển gạch không nung

TQĐT - Theo Quyết định 398/QĐ - UBND tỉnh ngày 21/10/2013, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh chấm dứt hoạt động sản xuất gạch nung bằng lò thủ công, thủ ...

Vực dậy ngành chè

Cây chè liên quan đến đời sống của hàng trăm nghìn hộ dân, nhưng hiện nay năng suất và hiệu quả kinh tế của loại cây này rất thấp, nguyên nhân chính ...

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

TQĐT - Khu Công nghiệp Long Bình An, cụm công nghiệp Dốc Đỏ nằm trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật ...

Tin xem nhiều

Phát huy truyền thống: “Đi trước mở đường”

TQĐT - Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính thuộc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của ngành ...

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

TQĐT - Năm 2018, tỉnh phấn đấu tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,03% so với năm 2017. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,13%… Các hoạt động dịch vụ, du lịch đều đạt kết ...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến 2020

TQĐT - Thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh đã điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) và ...