Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

TQĐT - Tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng năm qua, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “vượt sóng”, đưa sản xuất kinh doanh từng bước ...

Sơn Dương nỗ lực sản xuất công nghiệp

TQĐT - Năm 2015, huyện Sơn Dương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.096 tỷ đồng. Trong đó xuất khẩu trên 43.000 tấn các sản phẩm chè, ...

Tin xem nhiều

Ba xã, thị trấn huyện Yên Sơn chuẩn bị về thành phố

TQĐT - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND. Chủ trương của tỉnh xác định điều chỉnh địa giới để mở rộng thành ...