Chiêm Hóa tập trung phát triển công nghiệp

TQĐT - Những tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Chiêm Hóa gặp không ít những khó khăn bởi giá cả, nguyên vật liệu tăng, ...

Năm "Nước rút" ở Nà Hang

TQĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nà Hang khóa XX đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ. Trong những năm qua, bằng sự quyết tâm cao độ và sự ...

Sản xuất công nghiệp 5 tháng chưa bền vững

TQĐT - Theo Cục Thống kê, chỉ số công nghiệp 5 tháng đầu năm có mức tăng 10,9%, tuy nhiên 3 điểm mốc của chỉ số chưa đảm bảo sự ổn định và thiếu tính ...

Tin xem nhiều

Dồn lực xây dựng TP Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II

TQĐT - Đưa thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020, tiến tới là đô thị loại I trực thuộc tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh ta. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đang dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, đảm bảo ...

Ba xã, thị trấn huyện Yên Sơn chuẩn bị về thành phố

TQĐT - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND. Chủ trương của tỉnh xác định điều chỉnh địa giới để mở rộng thành ...

Sản xuất công nghiệp quý I: Gam màu tươi sáng

TQĐT - Theo đánh giá của Sở Công Thương, trong quý I-2018 giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành thực hiện đạt 3.374,7 tỷ đồng, bằng 23,7% so với kế hoạch năm và tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó công nghiệp quốc doanh Trung ...