Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

Thị trấn Vĩnh Lộc gắn biển số nhà

- Từ tháng 3 năm nay, UBND thị trấn Vĩnh Lộc phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai cấp biển số nhà cho 2.665 hộ gia đình, đạt 98% kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành các ...