Năm "Nước rút" ở Nà Hang

TQĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nà Hang khóa XX đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ. Trong những năm qua, bằng sự quyết tâm cao độ và sự ...

Sản xuất công nghiệp 5 tháng chưa bền vững

TQĐT - Theo Cục Thống kê, chỉ số công nghiệp 5 tháng đầu năm có mức tăng 10,9%, tuy nhiên 3 điểm mốc của chỉ số chưa đảm bảo sự ổn định và thiếu tính ...

Tin xem nhiều

Ba xã, thị trấn huyện Yên Sơn chuẩn bị về thành phố

TQĐT - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 919/QĐ-UBND. Chủ trương của tỉnh xác định điều chỉnh địa giới để mở rộng thành ...