Giải pháp tăng năng suất mía

TQĐT - Nhằm nâng cao năng suất cây mía, thời gian gần đây, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật sử dụng phân bón Grow More đã cho hiệu quả tích cực, mở ...

Đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản

TQĐT - Chế biến sâu khoáng sản là hướng đi tất yếu để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng trên bàn tỉnh, tận thu tài nguyên, tăng giá trị, chất ...

Nỗ lực cải tạo lưới điện nông thôn

TQĐT - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã không ngừng nỗ lực đưa điện lưới về tới những thôn bản xa xôi, góp phần quan trọng vào ...

Nâng cao giá trị sản phẩm chè

TQĐT - Những năm gần đây, tỉnh ta đã thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người trồng chè áp dụng quy trình sản xuất chè theo ...

Hàm Yên: Hoàn thành các mục tiêu kinh tế khó

TQĐT - Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Hàm Yên đã thực hiện đạt và vượt 43/56 chỉ tiêu đề ra. Trong đó cơ cấu ...

Tin xem nhiều

Phát huy truyền thống: “Đi trước mở đường”

TQĐT - Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính thuộc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của ngành ...

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

TQĐT - Năm 2018, tỉnh phấn đấu tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,03% so với năm 2017. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6%, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,13%… Các hoạt động dịch vụ, du lịch đều đạt kết ...