Chiêm Hóa tập trung phát triển công nghiệp

TQĐT - Những tháng đầu năm, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Chiêm Hóa gặp không ít những khó khăn bởi giá cả, nguyên vật liệu tăng, ...

Năm "Nước rút" ở Nà Hang

TQĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nà Hang khóa XX đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ. Trong những năm qua, bằng sự quyết tâm cao độ và sự ...

Tin xem nhiều

Phát huy truyền thống: “Đi trước mở đường”

TQĐT - Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính thuộc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của ngành ...

Công ty TNHH Hiệp Phú: Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách

TQĐT - Một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự có hiệu quả là xem xét đơn vị đó đã thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước như thế nào. Nhận thức được trách nhiệm đó, Công ty TNHH Hiệp Phú đã xem việc thực ...