Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

TQĐT - Tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng năm qua, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “vượt sóng”, đưa sản xuất kinh doanh từng bước ...

Sơn Dương nỗ lực sản xuất công nghiệp

TQĐT - Năm 2015, huyện Sơn Dương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.096 tỷ đồng. Trong đó xuất khẩu trên 43.000 tấn các sản phẩm chè, ...

Tin xem nhiều

Kinh tế Tuyên Quang: Những bứt phá quan trọng

TQĐT - Năm 2018, Tuyên Quang tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ...

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp

TQĐT - Mục tiêu của tỉnh đề ra sau khi quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp là phải nhanh chóng đầu tư hạ tầng, thu hút và lấp đầy dự án. Nhưng thực tế cho thấy, hiện nay, các cụm công nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn trong đầu tư hạ ...