Tiếng việt | English

Ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang

Ông Vũ Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú (Yên Sơn):

Xã đã tổ chức hội nghị để thông báo cơ bản nội dung việc sáp nhập xã Kim Phú vào thành phố Tuyên Quang. Đồng thời, yêu cầu các bí thư chi bộ, trưởng thôn rà soát danh sách cử tri và niêm yết tại nhà văn hóa. Đây là chủ trương lớn của tỉnh để thực hiện được mục tiêu đưa thành phố Tuyên Quang thành đô thị loại II vào năm 2020. Chính vì vậy, xã sẽ triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch, đảm bảo thực hiện bài bản, hợp lòng dânÔng Vũ Mạnh Thiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Tân Bình (Yên Sơn): 

Các hội viên cựu chiến binh thị trấn đều đã nắm được chủ trương sáp nhập vào thành phố Tuyên Quang. Cùng với việc hỗ trợ các tổ dân phố rà soát, niêm yết danh sách cử tri, các hội viên cựu chiến binh tại các tổ dân phố cũng là những thành viên tuyên truyền thông báo cho người thân trong tổ hiểu được ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chủ trương sáp nhập lần này. Thông qua đó, mỗi người cần nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tham gia ý kiến đóng góp đúng đắn để đề án sớm được hoàn thiện.

Tin cùng chuyên mục