Ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang

Ông Nguyễn Công Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm (Yên Sơn):

Việc sáp nhập một số xã, thị trấn của huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang là chủ trương đúng đắn của tỉnh để thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. Xã cũng đã tuyên truyền, thông báo cơ bản nội dung tới cán bộ, đảng viên và bí thư chi bộ, trưởng thôn. Trước đó, xã cũng đã thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục... để UBND thành phố Tuyên Quang làm căn cứ hoàn thiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố cho phù hợp và chính xác, bài bản.

Ông Dương Minh Tính, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 2, thị trấn Tân Bình (Yên Sơn):

Hiện nay, tổ dân phố đã niêm yết danh sách cử tri tại nhà văn hóa của tổ. Nhân dân trong tổ đã nắm được chủ trương của tỉnh về việc sáp nhập địa giới hành chính vào thành phố Tuyên Quang. Mọi người đều đồng thuận với chủ trương này. Mong rằng khi sáp nhập, thành phố Tuyên Quang và tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển mọi mặt đời sống của nhân dân, đầu tư nguồn lực, xây dựng hạ tầng cơ sở nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tin cùng chuyên mục