Ý kiến về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang

Ông Vương Quốc Anh, Phó Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở đã tham gia đánh giá tác động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố Tuyên Quang. Theo đó, khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội sẽ được tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa... Từ đó, nhân dân sẽ được tiếp cận, thụ hưởng với điều kiện thuận lợi, chất lượng tốt hơn; các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân.

 

Ông Lương Văn Thảo, thôn 12, xã Kim Phú (Yên Sơn)
Khi sáp nhập vào thành phố Tuyên Quang, Kim Phú sẽ có điều kiện thu hút mạnh hơn nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng. Mong rằng tới đây chính quyền chú trọng đến hệ thống giao thông, nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân và vệ sinh môi trường. Người dân sẽ phát huy tinh thần tập thể tham gia ý kiến góp ý mang tính xây dựng để hoàn thiện đề án.

Tin cùng chuyên mục