Tin xem nhiều

Thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến

TQĐT - Chế biến nông sản là ngành nghề chủ lực của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị cho các sản phẩm chủ lực, có lợi thế như chè, mía đường, lâm sản... Tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến đã được Đại hội ...