Điện đi trước một bước

TQĐT - Tỉnh Tuyên Quang được cấp điện từ hệ thống điện miền Bắc qua 6 trạm 110 kV, các đường dây 110 kV liên kết với lưới điện tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên và các nhà máy điện trên địa bàn. Nguồn và lưới điện hiện tại vẫn đáp ứng được nhu cầu phụ tải tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, tổng số trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm/10 máy/130 MVA.

Lưới điện hạ áp có tổng chiều dài là 5.304,4 km. Trong đó, phần lưới điện không đảm bảo vận hành là 1.224 km. Bán kính lưới điện hạ áp khu vực các huyện miền núi như Lâm Bình, Na Hang còn dài nên chất lượng điện năng còn thấp, nhiều nơi chưa đảm bảo. 


Công nhân Chi nhánh Lưới điện cao thế Tuyên Quang vận hành
Trạm biến áp 110 kV Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang).

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, đồng thời thực hiện tiêu chí về Điện trong xây dựng nông thôn mới, Công ty Điện lực Tuyên Quang tranh thủ các nguồn đầu tư tập trung xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lại các trạm biến áp 110 kV, trạm trung gian, các đường dây cao, hạ thế với số vốn hàng trăm tỷ đồng/năm. Đồng thời, phối hợp với các huyện, thành phố, rà soát, đánh giá hệ thống lưới điện tại các xã theo tiêu chí số 4, xác định thực trạng lưới điện nông thôn tại các xã để lập kế hoạch đầu tư xây dựng trình Tổng Công ty Việt Nam duyệt, bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện. Tính từ năm 2015 đến năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư cho lưới điện hạ áp nông thôn của tỉnh đạt trên 544 tỷ đồng.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm trung bình toàn tỉnh đạt 15,3%/năm. Giai đoạn từ 2016  - 2020 được dự tính mức tăng trưởng điện thương phẩm trung bình cao hơn, lên đến 17%/năm. Như vậy, với sản lượng điện thương phẩm hiện nay vào khoảng 700 triệu Kw/h, đến năm 2020 nhu cầu  tăng lên đến 1.400 triệu Kw/h và đến năm 2015 lên đến 2.260 triệu Kw/h. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong thời gian tới, UBND tỉnh đã xây dựng Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung hạ áp sau các trạm 110 kV. Theo quy hoạch, ngoài các trạm 110 kV hiện có, từ nay đến năm 2020 tỉnh phải được bổ sung thêm 5 trạm 110 kV và nâng công suất 4 trạm 110 kV với tổng công suất 235 MVA... Ngành điện sử dụng công nghệ lưới điện thông minh (Smart Grid) cho lưới điện trung áp, các thiết bị đóng cắt liên lạc vận hành linh hoạt để giảm thiểu thời gian mất điện do sự cố; lắp đặt các máy cắt Recloser để phân đoạn sự cố tăng độ tin cậy cung cấp điện.

Trong thời gian tới, ngành Điện lực tỉnh tiếp tục phát huy tính năng động vốn có, đi trước một bước trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện để cung cấp điện ổn định, an toàn và đảm bảo chất lượng; tiếp tục tiếp nhận và cải thiện mạng lưới điện hạ áp nông thôn, góp phần thực hiện tốt tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới.

 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục