Thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến

TQĐT - Chế biến nông sản là ngành nghề chủ lực của tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị cho các sản phẩm chủ lực, có lợi thế như chè, mía ...

Xuất khẩu hàng hóa vượt kế hoạch

TQĐT - Theo Sở Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 đạt 80,2 triệu USD, tăng 4,8% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 12,4% so với năm ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa phát triển công nghiệp chế biến nông, lân sản

TQĐT - Quý I-2017, giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp của huyện Chiêm Hóa đạt 206 tỷ đồng, bằng 26,8% kế hoạch năm. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Chiêm Hóa đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và ...

Liên kết doanh nghiệp để phát triển bền vững

TQĐT - Thời kỳ hội nhập và phát triển, liên kết doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo nên sức mạnh đồng thuận trong mỗi ngành hàng, lĩnh vực, góp phần xây dựng thương hiệu về sản phẩm, uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh trên ...