Chi cục Hải quan Tuyên Quang đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

TQĐT - Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính về hải quan, đặc biệt là chủ động tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… là cách mà Chi cục Hải quan Tuyên Quang đã và đang triển khai để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang.

Cán bộ Chi cục Hải quan Tuyên Quang giải quyết các thủ tục về xuất, nhập khẩu
cho các doanh nghiệp nhanh, thuận lợi.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2017 với phương châm hoạt động của ngành Hải quan là Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả, Chi cục Hải quan Tuyên Quang đã tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, đầu tư và thương mại của tỉnh phát triển.

Đồng chí Mai Trọng Loan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tuyên Quang cho biết: Năm 2017, Chi cục tiếp tục thực hiện Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện khai báo thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi. Chi cục tiếp tục triển khai thu nộp ngân sách bằng phương thức thanh toán điện tử qua các ngân hàng để kết nối nộp thuế vào ngân sách Nhà nước; triển khai có hiệu quả Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao tính tự động trong quy trình thủ tục hải quan, giảm thời gian thông quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Chi cục thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, Chi cục đã tổ chức hội nghị đối thoại thường niên với doanh nghiệp thường xuyên tham gia hoạt động XNK hàng hóa trên địa bàn tỉnh để lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp và tuyên truyền những chính sách mới liên quan đến hoạt động XNK hàng hóa. Những việc làm trên của Chi cục đã được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Số lượng doanh nghiệp đến đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục tăng cao so với những năm trước. Chi cục tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho gần 8.000 bộ tờ khai hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Tổng kim ngạch XNK năm 2017 đạt trên 227,7 triệu USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó xuất khẩu đạt 112,9 triệu USD, nhập khẩu đạt 114,8 triệu USD). Tổng thu ngân sách đạt gần 90 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2018, Chi cục Hải quan Tuyên Quang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Chi cục thực hiện cơ chế một cửa quốc gia; duy trì sự ổn định, thông suốt hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ; thông qua công tác quản lý Nhà nước về hải quan kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành các giải pháp, cơ chế chính sách liên quan đến công tác hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK đầu tư, thương mại, phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Hải Hương

Tin cùng chuyên mục