Tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương

TQĐT - Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.700 tỷ đồng, Trong đó, ngành Thuế trực tiếp thu trên 1.600 tỷ đồng, toàn ngành Thuế đã tích cực khai thác, bám sát nguồn thu, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước.

Siêu thị Tuyên Quang của Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang
không ngừng đầu tư, mở rộng kinh doanh.

Ông Lê Mạnh Hải, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền, các sở, ngành chức năng liên quan trong việc phối hợp với ngành Thuế thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách cho sản xuất kinh doanh; tiến hành rà soát, đánh giá từng nguồn thu tăng, giảm do tác động của chính sách, của tăng trưởng hay sụt giảm sản lượng sản xuất; tăng cường và quyết liệt các biện pháp quản lý như: Đôn đốc thu kịp thời, công tác thu nợ đọng, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp lớn có rủi ro cao về thuế. Đồng thời, thường xuyên chủ động nắm bắt tiến độ thu ngân sách Nhà nước từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực…

Kết thúc năm 2017, một số khoản thu như thuế thu nhập cá nhân đạt cao, so với cùng kỳ tăng trên 16%. Khoản thu này tăng, chủ yếu là do ngành Thuế tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập phát sinh cuối năm 2016 và đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước sau quyết toán thuế. Một số đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện chi trả các thu nhập tăng thêm đã góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước. Khoản thu tiền sử dụng đất tuy không có khoản thu tăng đột biến 53 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup như năm 2016 nhưng năm 2017 tổng đạt 140% dự toán UBND tỉnh giao... 


Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế Sơn Dương giải quyết các thủ tục hành chính thuế
cho người nộp thuế.

Tuy nhiên, nhìn chung tình hình thu ngân sách năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân một phần là do các hợp đồng của các nhà thầu nước ngoài trên địa bàn thực hiện từ những năm trước cơ bản đã hoàn thành, chưa có dự án đầu tư mới phát sinh. Dự án (giai đoạn 2) của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang tiến độ thực hiện chậm. Đối với các khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương bị giảm là do số nộp của Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang… giảm vì gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, sản lượng điện giảm và giá tính thuế giá trị gia tăng đối với 1Kwh điện giảm 285 đồng/kwh từ 1-4-2017 theo Nghị định 10/2017/Nđ-CP, ngày 9-2-2017, làm số thuế giá trị gia tăng phải nộp cũng giảm.

Để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, ngành Thuế tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thuế năm 2018 với phương châm bao quát, rà soát hết các nguồn thu để thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa tối đa công tác khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Đối với những khoản thu gặp nhiều khó khăn trong năm 2017 như khoản thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, ngành thực hiện kế hoạch tập trung thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, phân công, chỉ đạo tới từng đơn vị, cán bộ thuế cùng với các liên đội thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh và chuẩn bị công tác thuế khoán năm 2018. Đối tượng rà soát tập trung chủ yếu vào các hộ kinh doanh. Qua rà soát nếu hộ kinh doanh nào đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, ngành Thuế tỉnh khuyến khích các hộ kinh doanh nên thành lập doanh nghiệp để thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Ngành Thuế tỉnh chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất các giải pháp thu cơ bản, nhất là đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách Nhà nước.

Hải Hương

Tin cùng chuyên mục