Tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm

TQĐT - Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tính đến đầu tháng 10 đạt hơn 1.112 tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán UBND tỉnh giao.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang hướng dẫn bộ phận kế toán Doanh nghiệp tư nhân Hương Toàn nộp thuế điện tử.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tính đến đầu tháng 10 đạt hơn 1.112 tỷ đồng, bằng 64,7% dự toán UBND tỉnh giao . Tuy nhiên  có nhiều nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp so với dự toán là thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt hơn 220 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán năm, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt gần 339 tỷ đồng, đạt 65,8% dự toán được giao; thu lệ phí trước bạ là trên 61,6 tỷ đồng đạt 59,8% dự toán, thuế bảo vệ môi trường hơn 118 tỷ đồng, bằng  67,1%...  Đây là những khoản thu so với cùng kỳ năm trước đều bị sụt giảm và tỷ lệ thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra. 

Quá trình thực hiện dự toán thu thuế, phí của các huyện, thành phố cũng gặp nhiều khó khăn. Chỉ có thành phố Tuyên Quang, huyện Hàm Yên và Chiêm Hóa có số thu ngân sách đạt trên 70%, còn lại các huyện thu ngân sách  chỉ đạt từ 62 - 65%. 

Nguyên nhân của tình trạng thu ngân sách thấp là do từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ cá thể tạm nghỉ kinh doanh. Đối với các khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương bị giảm là do số nộp của Công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang, Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang… giảm vì gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Đối với khoản thu thuế bảo vệ môi trường đạt thấp hơn so với cùng kỳ là do số lượng cây xăng mới hình thành tăng nhưng không mua hàng tại Công ty Xăng dầu Tuyên Quang nên sản lượng tiêu thụ của công ty giảm và thuế bảo vệ môi trường của công ty đóng vào ngân sách cũng giảm. Ngoài ra, một số yếu tố khác tác động không nhỏ đến thu ngân sách Nhà nước như kế hoạch, tiến độ đầu tư công chậm, nguồn vốn Trung ương bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nên việc thanh toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 giảm…

Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi miễn giảm đối với doanh nghiệp thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp nên làm giảm khoản thu ngân sách. Hay các dự toán vướng mắc về giá đất chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước kịp thời vào ngân sách… từ đó làm ảnh hưởng tiến độ thu ngân sách.

Ông Lê Mạnh Hải, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, để từng bước khắc phục những khó khăn ở mỗi khoản thu, cục thuế tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp thực hiện phù hợp. Đặc biệt, đối với những khoản thu nóng trong công tác vi phạm về thuế, hóa đơn; tiếp tục chống thất thu ngân sách trong các hoạt động kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các khoản thu liên quan đến đất, nhà thầu. Ngành Thuế tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất kê khai đúng hạn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn chống thất thu.

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời thu thuế thu nhập cá nhân đối với các đơn vị trên địa bàn. Đối với những đơn vị có sử dụng người lao động nước ngoài lao động tại Việt Nam thường được các đơn vị chi trả thu nhập về tài khoản cá nhân mở tại nước họ nên ngành Thuế phối hợp với đơn vị chi trả thu nhập có sử dụng lao động người nước ngoài để theo dõi khoản thu nhập phát sinh của họ và kịp thời có biện pháp thu thuế thu nhập cá nhân góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước… 

Với quyết tâm và nỗ lực của các đơn vị thu và các địa phương, sự linh hoạt trong công tác điều hành, chỉ đạo của tỉnh, ngành Thuế quyết tâm phấn đấu từ nay đến hết năm 2017 hoàn thành công tác thu ngân sách theo dự toán được giao là hơn 1.700 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Mai Hương

Tin cùng chuyên mục