Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng

TQĐT - Theo Sở Công Thương, phần lớn người dân trong tỉnh đã tin tưởng và sử dụng hàng Việt. Các sản phẩm vừa có chất lượng an toàn lại hợp túi tiền ...

Hồng Lạc: Nâng cao thu nhập cho người dân

TQĐT - Để nâng cao thu nhập của người dân, xã Hồng Lạc (Sơn Dương) đã có nhiều giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho người dân ...

Phát triển ngành nghề nông thôn

TQĐT - Phát triển ngành nghề nông thôn của tỉnh đã tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn, từng bước chuyển đổi theo hướng giảm nhanh ...

Tin xem nhiều