Sản xuất công nghiệp 2018: Tạo ổn định nguyên liệu đầu vào

TQĐT - Năm 2018, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.220 tỷ đồng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, việc xây dựng, đảm bảo và phát triển nguyên liệu là một trong những vấn đề then chốt đã được tỉnh và nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn chú trọng.

Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 13.140 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2016. Trong đó, có 10/18 sản phẩm chủ yếu so với cùng kỳ năm trước gồm: Giấy in, giấy viết tăng trên 50%, điện sản xuất tăng gần 34%, điện thương phẩm tăng trên 11%, sản xuất Fero Mangan Silicon Mangan tăng trên 22%, còn lại là sản xuất xi măng, hàng may mặc xuất khẩu, sản xuất giấy đế và chế biến chè tăng gần 10%. Tuy nhiên, vẫn còn 8 sản phẩm chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất, chế biến Kaolin nguyên khai, thiếc thỏi, bột barit, bột giấy, bột penspat, gỗ tinh chế và đường kính trắng. 


Công nhân đội sản xuất 17 - Kim Phú, Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm thu hoạch chè búp tươi.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ là một trong ba khâu đột phá. Do vậy, việc đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp luôn được UBND tỉnh quan tâm, triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh việc thực hiện tốt mối quan hệ, lợi ích kinh tế giữa công ty với các hộ dân, các doanh nghiệp chú trọng thực hiện các chính sách phát triển vùng nguyên liệu, tuân thủ cam kết với hộ dân, cung ứng giống, vật tư, phân bón, thực hiện nhiều giải pháp giúp ổn định nguyên liệu đầu vào cho mỗi quá trình sản xuất đặc thù. 

Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm hiện có 5 dây chuyền sản xuất chè đen CTC, 1 nhà máy sản xuất chè xanh, bình quân mỗi ngày sản xuất trên 80 tấn chè búp tươi. Ông Trần Quốc Văn, Phó Giám đốc Công ty cho biết, công ty có trên 430 ha chè, trong đó có 412 ha được Tổ chức Rainforest Alliance - là một tổ chức phi chính phủ nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo phát triển bền vững cấp chứng nhận tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững. Để đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu, công ty đã xây dựng mô hình liên kết tại 10 đội sản xuất. Trong đó, đội trưởng, đội phó giám sát sâu bệnh và kỹ thuật nông nghiệp, cấp phát vật tư, điều hành các công việc phòng trừ sâu bệnh hại, bón phân, đốn và thu hái chè, giao nhận sản phẩm chè búp tươi. Dưới đội có các tổ dịch vụ như tổ bảo vệ thực vật, tổ đốn và thu hái chè, tổ bón phân. Qua đó, góp phần tạo sự gắn kết lâu dài giữa những hộ trồng chè với nhà máy, đảm bảo số lượng và chất lượng nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

Năm 2017, Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang tiêu thụ 699.955 tấn xi măng - clinker, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Lê Danh Thắng, Giám đốc Công ty, dự báo năm 2018 giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vật liệu xây dựng sẽ biến động như xăng dầu, than đá, điện. Khi cả 3 nguyên liệu đầu vào là than, dầu, điện cùng tăng thì mỗi tấn clinker phải gánh thêm chi phí, dẫn đến chi phí sản xuất xi măng sẽ tăng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, công ty đã đưa ra các giải pháp thực hiện trong năm như: Chạy đủ tải ở các khu sản xuất, khoán chi phí đến từng công đoạn nhằm tránh lãng phí, thất thoát nhiên liệu, tiết kiệm điện ở khu vực hành chính, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức bảo dưỡng máy móc thường xuyên, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất.

Theo Sở Công Thương, nhằm phấn đấu đạt mức tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp theo kế hoạch, Sở tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp và tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm; chủ động bám sát doanh nghiệp, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án công nghiệp và trong sản xuất kinh doanh.      

Bài, ảnh: Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục