Tiếng việt | English

Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong doanh nghiệp

- Xác định thi đua yêu nước là động lực của sự phát triển, nhiều năm qua, công đoàn cơ sở ở các đơn vị doanh nghiệp luôn vận động đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

    Công nhân lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn chăm sóc cây giống.
Ảnh: Dương Cầm

Theo đó, nhiều phong trào thi đua được phát động. Cụ thể như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “sáng tạo kỹ thuật” của ngành điện, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” của các đơn vị sản xuất công nghiệp; “Năng suất - chất lượng - hiệu quả” ở các đơn vị may mặc… 

Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang nhiều năm nay duy trì, phát huy tốt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” gắn với cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Từ 2015 đến nay, công ty đã có 50 sáng kiến, 47 giải pháp được công nhận, nhiều sáng kiến được đưa vào áp dụng trong sản xuất, làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng. Nổi bật như sáng kiến “Thu bụi ống gió nóng vào máy nghiền than” của anh Hoàng Như Hiển, phòng Cơ điện - An toàn môi trường được đánh giá rất cao, được tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết: Việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã thể hiện được vai trò, sự sáng tạo, trí tuệ của đội ngũ CBCNV; góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập cho người lao động.

Thi đua lao động giỏi gắn với khẩu hiệu “Năng suất - chất lượng -hiệu quả” được công đoàn Công ty TNHH MTV Seshin VN2 phát động những năm qua đã đem lại không khí làm việc sôi nổi cho công nhân lao động. Chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Seshin VN2 cho biết: Đơn vị có 2.800 công nhân lao động, hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thật sự cần thiết đối với doanh nghiệp, bởi không chỉ tạo ra sức mạnh gắn kết, đoàn kết trong công nhân lao động mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, thúc đẩy phát triển sản xuất của doanh nghiệp. 

Qua các phong trào thi đua của các đơn vị, doanh nghiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo. Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, trong 5 năm qua, (2013 - 2018) toàn tỉnh có 5.352 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích, đề tài khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại giá trị hàng trăm tỷ đồng; trong đó có hơn một nửa sáng kiến là từ các đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đang xét tuyển tôn vinh 90 công nhân lao động trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp đại diện cho gần 17.000 công nhân lao động trong tỉnh có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế của địa phương.             

Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục