Tập trung chăm sóc lúa mùa

TQĐT - Đến ngày 24-7, toàn tỉnh đã gieo cấy được 24.515 ha lúa mùa, đạt trên 97% kế hoạch, trong đó diện tích lúa lai là 12.778 ha. Thời gian qua, do ...

Minh Thanh phát triển kinh tế rừng

TQĐT - Xã Minh Thanh (Sơn Dương) có diện tích rừng chiếm 2/3 diện tích đất tự nhiên. Nhân dân đã tập trung phát triển kinh tế rừng, thực hiện nhiều ...

Tin xem nhiều

Tuyên Quang với mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp

TQĐT - Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là một trong 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện mục tiêu này, ...

Nông dân xã Đạo Viện phát huy hiệu quả trồng rừng

TQĐT - Nông dân xã Đạo Viện (Yên Sơn) đã phát huy lợi thế địa phương, tích cực mở rộng diện tích rừng trồng. Hiệu quả kinh tế rừng đã được khẳng định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cho bà con.

Sức hút từ nông nghiệp công nghệ cao

TQĐT - Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm, tăng lợi ích cho các bên tham gia là hướng đi tất yếu và phù hợp với xu thế thế giới. Tại Tuyên Quang, nhiều mô hình ...