Tuyên Quang với mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp

TQĐT - Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là một trong 3 khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện mục tiêu này, Tuyên Quang đã đẩy mạnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư tập trung vào một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là công nghiệp chế biến lâm sản. Với phương châm “đồng hành với các nhà đầu tư”, Tuyên Quang đã tạo ấn tượng sâu đậm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tổ chức triển khai các dự án trên địa bàn, bảo đảm thị trường tiêu thụ gỗ ổn định, tạo động lực thúc đẩy sản xuất.
Video không hợp lệ

TQĐT

Tin cùng chuyên mục